I Liceum Ogólnokształcące

Warsztaty ekologiczne w I LO

9 grudnia 2019 roku uczniowie klasy 1cg  brali udział w warsztatach ekologicznych pt. „Wpływ rolnictwa na wodę”. Zajęcia przygotowali i przeprowadzili edukatorzy z Ośrodka Działań Ekologicznych ,, ŹRÓDŁA ” w Łodzi.

Spotkanie składało się z dwóch części. Pierwsza, poświęcona była wpływowi rolnictwa na jakość wód na ziemi. Poprzez obrazowe doświadczenia uczniowie zobaczyli, w jaki sposób dochodzi do zanieczyszczeń wód powierzchniowych nawozami, gnojówką oraz wyciekami z nieszczelnego szamba. Dowiedzieli się czym jest eutrofizacja i jak wpływa na życie w zbiornikach wodnych. Rozmawiali o tym, czym jest rolnictwo ekologiczne i jak można  rozpoznać produkty rolnictwa ekologicznego na sklepowej półce. W drugiej części zajęć uczniowie analizowali ilość zużytej wody w rolnictwie na świecie oraz koncepcję śladu wodnego. Sprawdzili też, ile wody potrzeba do wyprodukowania szklanki mleka, dżinsów, hamburgera czy cytryny. Zastanawiali się, gdzie podziała się woda z Jeziora Aralskiego oraz jaki wpływ mają nasze wybory konsumenckie na sytuację w krajach Globalnego Południa.

Tekst: Urszula Tworek i Agnieszka Piorun,

Zdjęcia: Urszula Tworek