I Liceum Ogólnokształcące

W poszukiwaniu mądrości…

10 lutego 2018 r. odbył się w Skierniewicach etap okręgowy XXX Olimpiady Filozoficznej. Jak co roku udział w zawodach wzięli uczniowie naszej szkoły. Tym razem była to Wielka Piątka: Natalia Prucnal (3c), Magdalena Olejnik (3c), Miłosz Taranowicz (3b), Agata Kołaczek (2d) i Kamil Papiernik (2d). Żeby uzyskać awans do tego etapu olimpiady musieli oni przygotować pracę na wybrany z 14 zaproponowanych przez organizatorów temat i uzyskać za nią pozytywną ocenę wystawioną przez Komitet Główny OF.

Etap okręgowy tradycyjnie składał się z dwóch części pisemnych. W pierwszej kolejności uczniowie przystąpili do napisania eseju. Do wyboru były trzy tematy, a każdy odwoływał się do słów autorów słynnych dzieł filozoficznych: Karla Poppera ze „Społeczeństwa otwartego”, św. Augustyna z „Wyznań” i Alana Turinga z jego pracy „Maszyna licząca a inteligencja”. W drugiej części uczestnicy rozwiązywali test wiedzy filozoficznej.

Etap centralny OF odbędzie się 14 kwietnia w Warszawie. Organizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Filozoficznej jest Polskie Towarzystwo Filozoficzne.