I Liceum Ogólnokształcące

Uroczystości poświęcone Żołnierzom Armii Krajowej

W niedzielę 12 kwietnia 2015 roku młodzież naszego liceum aktywnie uczestniczyła  .

Młodzież naszego liceum uczestniczyła we mszy świętej odprawianej w intencji Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej obwód Łowicz w Bazylice katedralnej. Uczniowie klasy 2e (pod opieką pani Joanny Skonecznej-Sałudy) – Agata Bąba, Aleksandra Dłubisz, Bartłomiej Jaska i przedstawiciele Klubu Historycznego im. Armii Krajowej (pod opieką pana Pawła  Salamondry) – Aleksandra Borcuch 2d, Katarzyna Pryk 2b i Mateusz Tonderski 3c stojący w poczcie sztandarowym usłyszeli podziękowania za to, że uczestniczą aktywnie w podtrzymywaniu tradycji upamiętniania żołnierzy AK. Ksiądz zwrócił uwagę wszystkich obecnych na ważny aspekt, który niejednokrotnie ułatwiał życie w tak trudnym czasie lat wojny – tym aspektem była wiara. Wiara  pozwalała przetrwać najtrudniejsze chwile w życiu. „Mocna wiara, z której rodzi się nadzieja jest cnotą bardzo i dziś potrzebną, uwalnia człowieka od lęku i daje mu siłę duchową do przetrwania wszystkich burz życiowych.”-  Jan Paweł II.

Następnie zostały złożone kwiaty pod pamiątkową tablicą w kościele przez przedstawicieli ŚZŻAK obwód Łowicz, na czele z panem Tadeuszem Modrakiem. Hołd poległym złożyli również przedstawiciele władz miejskich i uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego. Udział w takich uroczystościach umożliwia młodemu pokoleniu rozwijanie wartości, bez których nie można dobrze funkcjonować we współczesnym świecie. Bóg, Honor, Ojczyzna to hasła – wartości, które znajdują na sztandarze Armii Krajowej.