I Liceum Ogólnokształcące

Uroczystości poświęcone rocznicy Powstania Warszawskiego

01 sierpnia 2015 roku o godzinie „W” – 17.00 – członkowie Klubu Historycznego im. Armii Krajowej oddali hołd tym, którzy zginęli w Powstaniu Warszawskim…

Po raz trzynasty z inicjatywy pana Krzysztofa Jana Kalińskiego odbyło się spotkanie na cmentarzu kolegiackim, przy pomniku Szarych Szeregów, poświęcone bohaterskim powstańcom, którzy oddali swe życie w walce z niemieckim okupantem.

W uroczystościach na cmentarzu katedralnym wzięli udział: żołnierze Armii Krajowej, na czele z panem Tadeuszem Modrakiem prezesem ŚZŻAK oddział Łowicz, przedstawiciele Szarych Szeregów z panem Kazimierzem Szymańskim, mieszkającym w Warszawie prezesem łowickiego oddziału stowarzyszenia Szare Szeregi, poseł na Sejm RP Cezary Olejniczak, radni miejscy, przedstawiciele stowarzyszeń, harcerze, poczty sztandarowe. Poczet sztandarowy sztandaru Armii Krajowej, którym opiekują się uczniowie naszego liceum, wystawili: Aleksandra Borcuch kl. 2d, Małgorzata Karczewska i Klaudia Kuza kl. 1d, Mateusz Zabost kl. 2e pod opieką pani Joanny Skonecznej-Sałudy.
Wolność, miłość do ojczyzny, wierność, męstwo, honor, prawość, przyjaźń, tolerancja – m.in. o te wartości Powstańcy Warszawscy stanęli do walki 71 lat temu. Nam dzisiaj też o tych wartościach zapomnieć nie wolno. Pan burmistrz zwrócił się do młodych łowiczan z apelem, by darzyli szczególnym szacunkiem starszych ludzi z biało-czerwoną opaską na ramieniu. Tych, których z każdą rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego jest już coraz mniej. Uroczystości zakończyły się złożeniem kwiatów przy pomniku Szarych Szeregów i odczytaniem przez panią Krystynę Kunikowską wiersza pt. „Godzina W”.