I Liceum Ogólnokształcące

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas trzecich.

Odśpiewaniem hymnu narodowego rozpoczęła się w dniu 26 kwietnia 2013 roku uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/2013 dla klas trzecich.

W imieniu klas trzecich sztandar, po złożeniu ślubowania przekazali:
Joanna Wilczyńska, Agata Miazek i Jarosław Golis
W imieniu klas drugich, po złożeniu ślubowania przejęli:
Julia Golis, Klaudia Sierota i Dariusz Dutkiewicz

sztandar

W roku szkolnym 2012/2013 I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu ukończyło 119 uczniów, świadectwa z wyróżnieniem dla 11 spośród nich wręczyła, jako pierwszym Pani Dyrektor Elżbieta Skoneczna:

paski

Następnie świadectwa ukończenia szkoły otrzymali z rąk Pani Dyrektor Elżbiety Skonecznej i swojego Wychowawcy pozostali absolwenci:

Zgodnie z tradycją naszej szkoły uczniowie równoległych klas pierwszych pożegnali absolwentów kwiatami.

Absolwenci, którzy osiągnęli tytuły laureatów lub finalistów olimpiad, konkursów czy też zawodów sportowych
Pani Dyrektor Elżbieta Skoneczna, przedstawicielki Koła Wychowanków: Pani dr Ewa Zbudniewek i Pani Halina Osypińska oraz Pan Burmistrz Krzysztof Jan Kaliński – również absolwent naszego liceum wręczyli:
NAGRODY SPECJALNE KOŁA WYCHOWANKÓW
medal „GLORIA DILIGENTIAE ET LABORI” dla prymusa szkoły:

JOANNA ZOFIA WILCZYŃSKA 5,25

nagroda im. Prof. Jana Zbudniewka

– dla najlepszego FIZYKA:

JAKUB BARTOSZ FIJAŁKOWSKI

– dla najlepszego MATEMATYKA:

JAKUB BARTOSZ FIJAŁKOWSKI
KRZYSZTOF GRZELAK

nagroda im. Józefa Chełmońskiego za wybitne osiągnięcia artystyczne

AGATA AGNIESZKA BIENIEK
OLIWIA KRÓLAK

nagroda im. Prof. Dr. Eugeniusza Wachowskiego dla najlepszego sportowca:
wśród dziewcząt:

HALSZKA ALICJA KALIŃSKA
EMILIA WOSIK

wśród chłopców:

PIOTR PODSĘDEK


nagrody KW

Pani Dyrektor Elżbieta Skoneczna i przedstawicielka Rady Rodziców Pani Elżbieta Chondzyńska wręczyły:
NAGRODY SPECJALNE RADY RODZICÓW
nagroda dla najlepszego filozofa:

ADELA EWA JURAŚ
DAWID DOMAŃSKI

nagroda dla najlepszego przyrodnika:

JAROSŁAW PIOTR GOLIS

nagroda dla najlepszego filologa-lingwisty:

HALSZKA ALICJA KALIŃSKA
PAULINA URBANEK
MONIKA JAKUBIK
KACPER GABRIEL ZAWADZKI

nagroda dla najlepszego geografa:

JOANNA ZOFIA WILCZYŃSKA

nagrody RR

Następnie nagrody otrzymali absolwenci, którzy uzyskali średnią ocen 4,50 i więcej :

Nagrodzeni zostali wybitni sportowcy:

sportowcy 1

Oraz absolwenci aktywnie pracujący dla dobra szkoły:

aktywni

A także Agata Miazek i Jarosław Golis za wzorową frekwencję w ciągu trzech lat nauki!

frekwencja 2013

Pani Dyrektor Elżbieta Skoneczna wręczyła również nagrody Szkolnej Drużynie Ratowniczej, która w XXI Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK zajęła już drugi rok z rzędu I miejsce w rejonie!

ratownicy

Panowie uczący wychowania fizycznego wręczyli pamiątkowe dyplomy tym absolwentom, którzy reprezentowali szkołę w zawodach sportowych:

Pani Dyrektor i wychowawcy klas trzecich podziękowali rodzicom za współpracę w ciągu trzech lat:

W części artystycznej kończącej uroczystość, którą przygotowała klasa 2c przyznano CHEŁMOFONY w różnych kategoriach: