I Liceum Ogólnokształcące

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas trzecich!

29 kwietnia 2016 roku na Sali gimnastycznej naszego liceum pożegnaliśmy klasy trzecie…

Po odśpiewaniu hymnu narodowego pani Dyrektor Elżbieta Skoneczna przywitała przybyłych gości, rodziców oraz całą społeczność szkolną – w tym absolwentów klas trzecich.

„Dobre rzeczy zawsze rodzą się tam, gdzie zbierają się dobrzy ludzi, gdzie jest przestrzeń dla marzeń” – szkoła jest właśnie takim miejscem. To tutaj kształtują się wartości życiowe, tu rodzą się najpiękniejsze i najbardziej nieprawdopodobne marzenia – takimi słowami rozpoczęła przemówienie pani Dyrektor. Podkreśliła również, że najlepszym prezentem dla szkoły są jej wychowankowie. W każdej szkole najważniejszy jest uczeń – jej duszą nauczyciel-wychowawca; wsparciem – rodzic, a dumą właśnie absolwent.

Absolwenci przekazali sztandar szkoły uczniom klas drugich; absolwentów reprezentowali w poczcie: Agata Bąba, Katarzyna Znajdek i Piotr Kowalski
– uczniów klas drugich reprezentowali w poczcie: Wiktoria Kowalczyk, Paula Zachacz i Dominik Rześny:

 

W imieniu absolwentów głos zabrali: Maria Ploch i Piotr Kowalski, którzy między innymi podziękowali za cierpliwość i trud włożony w kształtowanie charakterów młodzieży:

W roku szkolnym 2015/2016 I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego ukończyło 107 absolwentów, 20-stu z nich osiągnęło średnią ocen końcowych 4,75 i więcej – świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymali jako pierwsi z rąk pani Dyrektor Elżbiety Skonecznej:

Następnie rozdane zostały uroczyście świadectwa ukończenia szkoły, każda klasa otrzymała świadectwa z rąk pani Dyrektor i wychowawcy. Zgodnie z tradycją naszej szkoły absolwentów symbolicznymi kwiatami pożegnały klasy pierwsze:

KLASA 3A – wychowawca pani Małgorzata Kutkowska

 

klasa_3a_cala
 

KLASA 3B – wychowawca pan Jarosław Woźniak

 

klasa_3b_cala
 

KLASA 3D – wychowawca pani Magdalena Kumosińska

 

klasa_3d_cala
 

KLASA 3E – wychowawca pani Joanna Skoneczna-Sałuda

 

klasa_3e_cala

Nagrody specjalne fundowane przez Koło Wychowanków dla absolwentów, którzy uzyskali znaczące osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych wręczyły: pani doktor Ewa Zbudniewek i pani Dyrektor Danuta Zakrzewska oraz pani Dyrektor Elżbieta Skoneczna:

medal „GLORIA DILIGENTIAE ET LABORI” dla prymusa szkoły otrzymał: PIOTR KOWALSKI – średnia: 5,32
Piotr otrzymał również album ufundowany przez władze miasta z rąk Burmistrza Łowicza pana Krzysztofa Jana Kalińskiego i długoletniego dyrektora naszej szkoły a obecnie wiceprzewodniczącego Rady Miasta pana Henryka Zasępy:

 

gloria

nagroda im. Prof. Jana Zbudniewka

  • dla najlepszego MATEMATYKA: EWELINA KAMIŃSKA
  • dla najlepszego FIZYKA: PIOTR KOWALSKI, WOJCIECH KUREK

nagroda im. Prof. Heleny Jastrzębskiej dla najlepszego polonisty:

  • KATARZYNA ŚLIWIŃSKA

nagroda im. Józefa Chełmońskiego za wybitne osiągnięcia artystyczne:

  • MARCELINA OLAK

nagroda im. Eugeniusza Wachowskiego dla najlepszego sportowca:

  • wśród dziewcząt: SYLWIA BRZEZIŃSKA
  • wśród chłopców: BARTŁOMIEJ GRZEGORY

 

specjalne

Nagrody specjalne Rady Pedagogicznej i Koła Wychowanków absolwentom wręczyli: pan Henryk Zasępa i pan Krzysztof Jan Kaliński:

nagroda dla najlepszego przyrodnika: ANNA MARKOWSKA
nagroda dla najlepszego lingwisty: ISABELL ADASIAK, BENIAMIN MALIŃSKI
nagroda dla najlepszego filozofa: KATARZYNA ŚLIWIŃSKA
nagroda dla najlepszego geografa: KATARZYNA PRYK

Nagrody za wyniki w nauce, czyli średnią 4,50 i więcej za trzy lata nauki, fundowane przez Radę Rodziców, wręczyły 36 absolwentom: przedstawicielka Rady Rodziców pani Iwona Gajda i pani Dyrektor Elżbieta Skoneczna:

Za szczególne osiągnięcia sportowe i reprezentowanie szkoły w zawodach powiatowych, rejonowych i wojewódzkich w latach 2013-2016 nagrody absolwentom wręczyła pani Dyrektor Elżbieta Skoneczna i nauczyciele wychowania fizycznego:

Następnie pani Dyrektor wręczyła nagrody i podziękowania za aktywną pracę na rzecz szkoły, za wzorową frekwencję w ciągu trzech lat nauki:

ZŁOTE I SREBRNE SOWY otrzymali absolwenci za: aktywną pracę w samorządzie uczniowskim, za bezinteresowną pracę na rzecz innych ludzi, za zaangażowanie i pracę na rzecz Klubu Historycznego im. Armii Krajowej oraz ci, którzy reprezentowali szkołę w wojewódzkim etapie Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK

Za reprezentowanie szkoły w na zawodach sportowych powiatowych, rejonowych i wojewódzkich w ciągu trzech lat dyplomy otrzymała grupa dziewcząt i chłopców:

„Prawdziwa radość bierze się nie z wygody, bogactwa czy uznania wśród ludzi, lecz ze zrobienia czegoś wartościowego” – tymi słowami Wilfrieda Grenfella pani Dyrektor podziękowała rodzicom absolwentów za aktywną współpracę ze szkołą i pomoc w realizowaniu różnorodnych zadań:

rodzice

Część oficjalną zakończyły życzenia kierowane pod adresem absolwentów składane przez naszych szanownych gości.

Po zakończeniu części oficjalnej, już po raz piąty zostały wręczone CHEŁMOFONY w kategoriach, jakie w tym roku dla maturzystów przygotowała klasa 2a, galę prowadzili Aleksandra Kowalska i Szymon Kasiński:

 

chelmofony
 

W znakomitych humorach kolejny rocznik opuszcza mury naszej szkoły – wychowawcy klas byli bardzo dumni!

wychowawcy
 

ABSOLWENTOM ŻYCZYMY: POŁAMANIA PIÓR NA MATURZE I ZREALIZOWANIA PLANÓW!!!