I Liceum Ogólnokształcące

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas trzecich

W piątek 24 kwietnia 2015 roku uroczyście zostały wręczone absolwentom świadectwa ukończenia szkoły …

Po odśpiewaniu hymnu narodowego Pani Dyrektor Elżbieta Skoneczna powitała przybyłych gości, rodziców oraz całą społeczność szkolną – po raz ostatni absolwentów klas trzecich. Podczas wystąpienia Pani Dyrektor życzyła absolwentom, by wszystko, co piękne, dobre i nieosiągalne stało się spełnieniem. „Dar mocy, który posiada człowiek, niech Wam pozwoli kierować swoim życiem we właściwym kierunku”

Przedstawiciele absolwentów: Agata Trębska, Joanna Rudnicka i Jakub Krysicki przekazali sztandar szkoły uczniom klas drugich, które reprezentowali: Agata Bąba, Ewelina Kamińska i Piotr Kowalski:

 

W roku szkolnym I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego ukończyło 101 uczniów klas trzecich – wśród nich 13 absolwentów ukończyło szkołę z wyróżnieniem – to oni jako pierwsi otrzymali świadectwa ukończenia szkoły z rąk Pani Dyrektor:

paski

Pani Dyrektor i wychowawcy poszczególnych klas uroczyście wręczyli pozostałym uczniom świadectwa ukończenia szkoły:
Klasa 3b – wychowawca Pan Marek Rybicki

Klasa 3c – wychowawca Pani Beata Bończak

Klasa 3d – wychowawca Pani Jolanta Rybicka

Klasa 3e – wychowawca Pan Tomasz Piasecki

Zgodnie z tradycją szkoły klasy pierwsze pożegnały absolwentów pięknymi kwiatami!
Następnie, z rąk przedstawicielek Koła Wychowanków Pani Ewy Zbudniewek i Pani Haliny Osypińskiej, najbardziej utytułowani w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych absolwenci otrzymali NAGRODY SPECJALNE:
MEDAL „„GLORIA DILIGENTIAE ET LABORI” dla prymusa szkoły:
AGATA ANNA TRĘBSKA 5,26

nagroda im. Prof. Jana Zbudniewka dla najlepszego MATEMATYKA:
JAKUB WOJCIECH KRYSICKI
ADAM MURAS
nagroda im. Dr. Jana Wegnera dla najlepszego historyka
MATEUSZ PIOTR TONDERSKI

Władze Łowicza: Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Michał Trzoska oraz Burmistrz Miasta Pan Krzysztof Jan Kaliński ufundowali najlepszym absolwentom nagrody książkowe – świeżo wydrukowane pozycje dotyczące patrona naszej szkoły: „Mazowieckie Siedziby Józefa Chełmońskiego” pod redakcją Pana Andrzeja Biernackiego (absolwenta naszego liceum).

nagroda im. Eugeniusza Wachowskiego dla najlepszego sportowca:
wśród dziewcząt:
AGATA ANNA TRĘBSKA
IWONA OLEWICZ
nagroda im. Eugeniusza Wachowskiego dla najlepszego sportowca:
wśród chłopców:
DAWID JAKUB PAWLAK
CEZARY PAWEŁ ZIMNY

nagroda dla najlepszego filozofa:
JAGODA KOSTRZEWSKA
nagroda dla najlepszego przyrodnika:
MATEUSZ PIOTR TONDERSKI
ADAM MURAS
nagroda dla najlepszego geografa:
JOANNA MARIA RUDNICKA
MARTA ANNA ZABOST

Nagrody fundowane przez Radę Rodziców wręczyli: Pani Dyrektor Elżbieta Skoneczna, długoletni Dyrektor naszej szkoły Pan Henryk Zasępa oraz Przewodniczący Rady Rodziców Pan Piotr Kubica:

Za szczególne osiągnięcia sportowe i reprezentowanie szkoły na zawodach powiatowych, rejonowych i wojewódzkich nagrody wręczył Wicestarosta Pan Grzegorz Bogucki oraz nauczyciele wychowania fizycznego:

Wręczone zostały nagrody za różne inne osiągnięcia: aktywną pracę na rzecz szkoły, wzorową frekwencję, ZŁOTE I SREBRNE SOWY za bezinteresowną pracę na rzecz innych ludzi, promowanie szkoły na uroczystościach miejsko-powiatowych, zaangażowanie na rzecz Klubu Historycznego:

Pani Dyrektor Elżbieta Skoneczna wręczyła młodzieży dyplomy i nagrody, za osiągnięcia w konkursach, które zakończyły się w II półroczu:

Dyplomy za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych w ciągu trzech lat wręczyła Pani Dyrektor i nauczyciele wychowania fizycznego:

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA ZA PRACĘ NA RZECZ SZKOŁY PANI DYREKTOR skierowała pod adresem rodziców naszych absolwentów:

Część artystyczną, podczas której wręczono CHEŁMOFONY w różnych kategoriach, przygotowała klasa 2b pod opieką wychowawcy Jarosława Woźniaka i z udziałem szkolnego chóru i solistów:

KOLEJNY ROCZNIK MATURA’2015 WYRUSZYŁ NA PODBÓJ ŚWIATA!!!