I Liceum Ogólnokształcące

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015

26 czerwca 2015 roku, w sposób uroczysty zakończony i podsumowany został w naszej szkole rok szkolny 2014/2015 dla klas pierwszych i drugich.

Tradycyjnie odśpiewaniem hymnu narodowego rozpoczęła się uroczystość na sali gimnastycznej, następnie głos zabrała Pani Dyrektor Elżbieta Skoneczna. Pani Dyrektor podziękowała nauczycielom i innym pracownikom szkoły za pracę dla dobra szkoły, podziękowała rodzicom za wzorową współpracę, pogratulowała młodzieży doskonałych wyników nauczania – 28 uczniów klas pierwszych i drugich otrzymało w tym roku promocję z wyróżnieniem! Świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody ufundowane przez Radę Rodziców zostały wręczone przez Panią Dyrektor i przewodniczącą Rady Rodziców Panią Elżbietę Chondzyńską:

Najwyższe średnie w szkole uzyskali:

Lp. Nazwisko i imię Klasa Średnia
1 Bąba Agata 2e 5,40
2 Grzegory Weronika 2a 5,40
3 Kowalski Piotr 2a 5,40
4 Kurek Wojciech 2a 5,30
5 Markowska Anna 2b 5,20
6 Wójcik Justyna 2d 5,20
7 Znajdek Katarzyna 2d 5,20
8 Kowalczyk Wiktoria 1a 5,19
9 Gabrysiak Maja 2a 5,10
10 Kamińska Ewelina 2b 5,10
11 Jagoda Katarzyna 1b 5,06
12 Jakubik Aleksandra 2e 5,00
13 Ploch Maria 2a 5,00
14 Pryk Katarzyna 2b 5,00
15 Rożniata Aleksandra 2b 5,00
16 Tomaszkiewicz Anna 2a 5,00
17 Wielemborek Dawid 2a 5,00
18 Zachacz Paula 1a 5,00

Nagrody za średnią ocen rocznych 4,50 do 4,75 wręczyła Pani Dyrektor Elżbieta Skoneczna i Pani Wioletta Kolec, reprezentująca Radę Rodziców:

Krzysztof Zając z klasy 3b, nasz absolwent otrzymał z rąk Pani Dyrektor i Pani Iwony Gajdy reprezentującej Radę Rodziców srebrną tarczę. Nagrody za wzorową frekwencję w całym roku szkolnym otrzymali:  Maria Ploch – 2a, Szymon Graczyk  – 1a, Piotr Bury – 1b, Wojciech Kurek  – 2a, Mateusz Nowak – 2a, Grzegorz Skoneczny – 2d:

Następnie Pani Dyrektor wręczyła nagrody i dyplomy za różnorodne osiągnięcia naszej młodzieży w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych na szczeblu centralnym, wojewódzkim i powiatowym:

W wesołą atmosferę wakacji wprowadziła nas część artystyczna przygotowana przez klasę 1a, pod kierunkiem pani Urszuli Tworek. Były to występy czterech formacji taneczno-wokalnych, które przedstawiły piosenki z tekstami związanymi z naszą szkołą – na zakończenie wystąpił Gang Chełmona:

WESOŁYCH  BEZPIECZNYCH  WAKACJI!!!