I Liceum Ogólnokształcące

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011/2012

Odśpiewaniem hymnu narodowego a następnie przemówieniem Pani Dyrektor Elżbiety Skonecznej rozpoczęła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2011/2012. W dniu 29 czerwca 2012 roku Rok Szkolny uroczyście zakończyły klasy pierwsze i drugie.
Pięciu uczniów osiągnęło średnią ocen 5,00 i więcej:

Golis Jarosław

2c

5,20

Golis Julia

1b

5,14

Wilczyńska Joanna

2b

5,14

Pachowska Kinga

2c

5,00

Sierota Klaudia

1c

5,00

15-stu uczniów otrzymało promocję z wyróżnieniem, oni jako pierwsi otrzymali z rąk Pani Dyrektor świadectwa i nagrody:

Następnie Pani Dyrektor Elżbieta Skoneczna i przedstawiciel Rady Rodziców Pan Grzegorz Pełka wręczyli nagrody tym uczniom, którzy uzyskali średnią 4,50 i więcej oraz nagrody za wzorową frekwencję w całym roku szkolnym:

Uroczyście wręczono dyplomy i nagrody rzeczowe w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych, podziękowania za wolontariat, wylosowano zwycięzcę akcji „Warto być dobrym””:

   
   
   
   
   
   
   
   
   

Rodzice klas trzecich ufundowali dla szkoły komplet strojów sportowych, zaś w akcji „Gorączka złota” i „Czas na zdrowie” klasowe kropki w nowym roku szkolnym wygrały klasy 1e i 1c!

Samorząd Uczniowski podziękował za pracę nad wychowaniem i kształceniem młodzieży i zaczęły się WAKACJE!!!