I Liceum Ogólnokształcące

Uroczyste obchody Dnia Sybiraka

13 września 2013 tradycyjnie już w naszej szkole odbyły się obchody Dnia Sybiraka.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni przedstawiciele kombatantów, żołnierzy AK i Szarych Szeregów, władz miasta i powiatu oraz uczniowie naszego liceum i łowickich szkół ponadgimnazjalnych. Z inicjatywy Pani Dyrektor Szkoły Elżbiety Skonecznej, Klubu Historycznego im. AK, działającego przy liceum oraz IPN Oddział Łódź na spotkanie został zaproszony dr Wojciech Marciniak z Instytutu Historii UŁ, który wygłosił wykład pt. „Od deportacji do repatriacji. Losy obywateli polskich w ZSRR”

sybiracy 1 sybiracy 2

Ważnym punktem uroczystości były historie obecnych na sali Łowickich Sybiraków przedstawione przez pana Burmistrza Miasta Krzysztofa Jana Kalińskiego: pani Janiny Straszyńskiej, pani Janiny Rychlewskiej, pana Tadeusza Kudelskiego. Wystąpienie ks. Stefana Wysockiego kapelana Szarych Szeregów – przybliżyło uczniom czasy młodości absolwenta naszej szkoły.
Wzruszającym momentem akademii stało się przekazanie do biblioteki szkolnej książki pt. „Tam był nasz dom – wspomnienia Kresowian” przez Panią Janinę Straszyńską, która drżącym głosem odczytała wiersz St. Balińskiego.

sybiracy 3 sybiracy 4
sybiracy 5 sybiracy 6
sybiracy 7 sybiracy 8

Obchody zakończyła część artystyczna zatytułowana „Znani… Nieznani” przygotowana pod kierunkiem pani Dominiki Kowalczyk oraz pani Joanny Skonecznej – Sałudy w wykonaniu zespołu wokalno-muzycznego naszej szkoły. W scenariuszu uwzględniono wiersze absolwentów Gimnazjum im. Księcia Józefa Poniatowskiego nawiązujące tematycznie do wykładu dr. Marciniaka.

sybiracy 9 sybiracy 10
sybiracy 11 sybiracy 12