I Liceum Ogólnokształcące

Uczniowie klas 2a i 2b na Wydziale FTiMS Politechniki Łódzkiej

25 stycznia 2019 r. 31 uczniów z klasy 2b i 2a rozszerzających fizykę uczestniczyło w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej.

W drugiej części zajęć Pan dr Rafał Ledzion, który
jest także Pełnomocnikiem Rektora Politechniki Łódzkiej ds. promocji Uczelni w
Środowisku Szkolnym, zaprezentował specyfikę studiów inżynierskich 1-go i 2-go
stopnia na Politechnice Łódzkiej, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki
studiów informatycznych na kierunku informatyka 
i informatyka stosowana, zasady rekrutacji na studia oraz perspektywy
zatrudnienia absolwentów PŁ.
Zajęcia na uczelni były bardzo ciekawe, a prowadzący znakomicie potrafił
zainteresować trudną tematyką. Uczniowie są z nich bardzo zadowoleni i mają
nadzieję na kolejne podobne warsztaty fizyczne.

Opiekunami młodzieży byli p. Marek Rybicki – nauczyciel
fizyki i p. Jolanta Rybicka – nauczyciel informatyki.

Tekst i fotografie – Marek Rybicki