I Liceum Ogólnokształcące

Ten dzień należał do humanistów z Chełmońskiego…

30 stycznia 2017 r. odbył się kolejny etap XLIII Olimpiady Historycznej i II etap IV edycji Konkursu Historycznego „Żołnierze Wyklęci Obudźcie Polskę”

Olimpiada Historyczna składa się z trzech etapów: szkolnego, okręgowego i centralnego. Etap szkolny i okręgowy składają się dodatkowo z eliminacji pisemnych i ustnych. Eliminacje etapu III (centralnego) obejmują pracę pisemną z historii na jeden z siedmiu podanych tematów, pisemną interpretację wskazanych tekstów źródłowych oraz ustną odpowiedź na dwa pytania z wybranej przez uczestnika specjalności oraz pytania nt. zgłoszonych przez niego ośmiu lektur .

W I LO do II etapu olimpiady przeszło 3 uczniów. Dwóch z nich: Szymon Konikowski 3d i Paweł Pieniążek 3d, w sobotę przed feriami, wzięło udział w części pisemnej olimpiady w Instytucie Historii UŁ. Uzyskanie oceny dobrej i wyższej pozwoliłoby naszym humanistom zakwalifikować się do części ustnej. Uczniowie Chełmońskiego zaprezentowali się świetnie. Paweł Pieniążek po napisaniu pracy na ocenę celującą i zaliczeniu części ustnej został rekomendowany do etapu centralnego olimpiady historycznej, który odbędzie się w kwietniu w Toruniu. Opiekunem Pawła jest pani Joanna Skoneczna-Sałuda.

W II etapie regionalnym Konkursu „Żołnierze Wyklęci Obudźcie Polskę” udział wzięło 3 uczniów z naszej szkoły. Piotr Bury z kl. 3b zakwalifikował się do III etapu – wojewódzkiego, który odbędzie się w marcu w Łodzi. Opiekunem Piotra jest pan Paweł Salamondra.

Obaj chłopcy to maturzyści i oczywiście zadeklarowali zdawanie matury z historii jako przedmiotu dodatkowego. Uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!