I Liceum Ogólnokształcące
Spotkanie z przedstawicielem IPN w Warszawie

Spotkanie z przedstawicielem IPN w Warszawie

Uczniowie klas 2e, 3e i 3d I LO im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu oraz przedstawiciele II LO im. M. Kopernika , 5 października 2010 r. uczestniczyli po raz kolejny w spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy pani dyrektor szkoły E. Skonecznej i Zarządu Klubu Historycznego im. AK, poświęconemu powstaniu i działalności NSZZ „Solidarność”.

Tym razem swoją wiedzą podzielił się z młodzieżą łowickich szkół pan Grzegorz Majchrzak przedstawiciel Biura Edukacji Publicznej IPN w Warszawie. Wykład pt. „»Solidarność« – czas nadziei i czas walki – w 30. rocznicę podpisania Porozumień Gdańskich” dotyczył tematyki narodzin opozycji w 1976 r. oraz z powstaniem związków zawodowych i działalnością Lecha Wałęsy. Omawiane wydarzenia przedstawione zostały w kontekście ówczesnej sytuacji społeczno-politycznej państwa polskiego.Prelegent krótko scharakteryzował przede wszystkim sytuację gospodarczą, mówił o podwyżkach, trudnościach przy zakupie podstawowych towarów, strajkach. Dzięki temu spotkaniu młodzież nie tylko poszerzyła swoją wiedzę o powstaniu i pierwszych latach działania Solidarności, lecz i o ludziach z nią związanych. Miała możliwość odpowiedzieć sobie na pytania, czy ta działalność została dobrze wykorzystana w następnych latach, czy spełniła oczekiwania społeczeństwa.Wykład pozwolił również skonfrontować idee tej pierwszej solidarności z postrzeganiem ich przez współczesnych młodych ludzi.