I Liceum Ogólnokształcące
Spotkanie z Panem Arturem Ossowskim

Spotkanie z Panem Arturem Ossowskim

„Historia bez bohaterów jest tylko długim ciągiem wydarzeń i oznaczających je dat, jest opowieścią o geopolityce i przemianach cywilizacyjnych, w których człowiek porusza się jak pionek po skomplikowanej planszy do gry. Dopiero kiedy przyobleka się ona w życiorysy konkretnych osób, ludzi z krwi i kości, zaczyna żyć i budzić gorące emocje.
Za każdym wydarzeniem historycznym stoją konkretne czyny konkretnych postaci. To im zawdzięczamy naszą niepodległość, tożsamość i godność. Oni są bohaterami naszej wolności.”

   

Takimi słowami zaczyna się broszura autorstwa Katarzyny Minczykowskiej, pt. „Zo. Elżbieta Zawacka 1909 – 2009”. Tę pozycję otrzymywali zaproszeni goście oraz uczniowie I LO na spotkaniu, które odbyło się w Chełmońskim 12 maja 2010 r. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy pani dyrektor szkoły E. Skonecznej i zarządu Klubu Historycznego im. AK, działającego przy tej placówce od kwietnia tego roku. Uczestniczyli w nim m.in. pan Tadeusz Modrak Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK obwód Łowicz oraz uczniowie i nauczyciele z Gimnazjum im. J. Wegnera i z II LO im. M. Kopernika w Łowiczu. Spotkanie poświęcone było gen. prof. dr hab. ELŻBIECIE ZAWACKIEJ (1909-2009), pseudonim „Zelma”, „Sulica”, „Zo” – żołnierzowi KG ZWZ-AK, powstańcowi warszawskiemu, emisariuszce Komendanta Głównego ZWZ do Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie, jedynej kobiecie wśród 316 cichociemnych, więźniowi okresu stalinowskiego, wybitnemu andragogowi, wieloletniemu społecznikowi, inicjatorce powstania Fundacji „Archiwum Pomorskie Armii Krajowej” (od marca 2009 r. Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej).

   
Postać przybliżył słuchaczom pan Artur Ossowski starszy specjalista z Biura Edukacji Publicznej Oddziału IPN w Łodzi. Mówił przede wszystkim o działalności pani Zawackiej jako kurierki w czasie wojny, przybliżając jednocześnie struktury wojskowe służby kobiet oraz służby Wydziału Łączności Zagranicznej KG ZWZ, kryptonim „Zagroda”.

   
Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na 8 czerwca 2010 r., zaproszony gość pani dr Joanna Żelazko z IPN Oddział w Łodzi wygłosi referat na temat:„ Represje sądowe wobec żołnierzy II Konspiracji w powiatach łowickim, skierniewickim i rawskim”. Organizując te wykłady szkoła nie tylko chce przybliżyć uczniom wydarzenia z czasów II wojny światowej i okresu powojennego, w zakresie ogólnym, ale przede wszystkim pod kątem historii lokalnej, bardzo słabo znanej mieszkańcom dzisiejszego Łowicza i okolic. Jest to jednocześnie forma realizacji hasła planu wychowawczego na rok szkolny 2009/2010 – historia współczesna, związanego m.in. z 70 rocznicą wybuchu I wojny światowej, powstania Polskiego Państwa Podziemnego.