I Liceum Ogólnokształcące

Sukces w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „CONTINUUM”

10 stycznia 2020r. odbył się I etap V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „CONTINUUM” organizowanego przez Politechnikę Warszawską Filię w Płocku i Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza.  Konkurs ma na celu popularyzację wiedzy i umiejętności matematycznych oraz motywowanie uzdolnionych matematycznie uczniów do zdobywania wiedzy, a nauczycieli do pracy z młodymi pasjonatami matematyki. Zakres tematyczny Konkursu obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej dla szkół średnich

13 uczniów naszej szkoły rywalizowało w tym konkursie podczas I etapu, który odbył się w murach Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Do finału konkursu spośród 29 uczniów zakwalifikowanych do ścisłego finału dostało się 2 naszych uczniów:

— Julia Fijałkowska uczennica klasy 3a oraz

– Filip Tokarski uczeń klasy 3b.

Finał konkursu odbędzie się 28 lutego 2020r..

Gratulujemy i życzymy sukcesów w II etapie konkursu. Tekst: Agnieszka Osiołkowska