I Liceum Ogólnokształcące

Sukces Dominiki Stanisławskiej.

Dominika Stanisławska – uczennica klasy 3a – została Laureatką Ogólnopolskiego Programu Stypendialnego USKI.Stypendium przyznawane jest uczniom za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne lub gdy uczeń zasłużył się czymś szczególnym dla swojego regionu. Celem programu jest wspieranie najlepszych uczniów, kształtowanie aktywnej postawy społecznej młodzieży, rozwijanie jej zainteresowań, inspirowanie do działań poprzez popularyzowanie pozytywnych wzorców zachowań. Dominika oprócz wzorowego wywiązywania się ze szkolnych zadań, ma też osiągnięcia związane ze swoim hobby, w marcu 2018 r. stanęła na podium podczas Mistrzostw Europy w YoYo – zdobyła wtedy drugie miejsce.
Tekst i fot. Agnieszka Jarka