I Liceum Ogólnokształcące

SUKCES CHEŁMONA W EDUKACJI EKONOMICZNEJ

Dnia 5 grudnia 2023 roku na stronie Warszawskiego Instytutu Bankowości ogłoszono wyniki
konkursu pt. „Władysław Grabski – twórca reformy walutowej”.
Konkurs był realizowany w ramach projektu Historyczne inspiracje dla przyszłości – Władysław Grabski wybitny Polak Ziemi Łódzkiej i ma charakter edukacyjny. Jego celem było przybliżenie uczniom sylwetki Władysława Grabskiego – wybitnego polskiego ekonomisty, upowszechnienie wiedzy na temat jego życia i działalności oraz wzbogacenie programu nauczania w zakresie edukacji finansowej. Jest on także istotnym wsparciem dla wprowadzenia w szkołach ponadpodstawowych  nowego przedmiotu ekonomicznego –
Biznes i Zarządzanie oraz realizacji Krajowej Strategii Edukacji Finansowej.
Rok 2024 został ustanowiony Rokiem Edukacji Ekonomicznej przez Senat RP.
Ten rok jest także bardzo ważny ze względu na kilka rocznic:
 100. rocznica reform gospodarczych Władysława Grabskiego
 100. rocznica powstania polskiego złotego
 100. rocznica utworzenia Banku Polskiego
 100. rocznica utworzenia Banku Gospodarstwa Krajowego
 100. rocznica wydania książki „Bankructwa Małego Dżeka” Janusza Korczaka
W Konkursie wzięło udział ponad 450 uczniów z 8 szkół ponadpodstawowych z obszaru Powiatu Łowickiego. Bezbłędnych odpowiedzi na wszystkie testowe pytania udzieliło 9 uczestników. W naszym liceum po zapoznaniu się z sylwetką wybitnego ekonomisty na lekcjach podstaw przedsiębiorczości do konkursu przystąpiło około 250 osób.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, nie tylko ekonomicznych!
LAUREATKI NAGRÓD GŁÓWNYCH:
I miejsce:
Amelia Wołek – II D
II miejsce:
Izabela Sabaj – II C
III miejsce
Julia Kołowacik – II B