I Liceum Ogólnokształcące

Stypendium Starosty Łowickiego

Dwie uczennice naszej szkoły: Ewa Jabłońska i Julia Golis otrzymały dziś z rąk Pana Starosty stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz aktywną pracę na rzecz szkoły i osiągnięcia.


Ewa Jabłońska
jest uczennicą klasy 3b matematyczno-fizycznej, za 1 półrocze obecnego roku szkolnego uzyskała średnią 5,00.

Ewa jest uczestnikiem I etapu LXV Olimpiady Fizycznej, laureatką II Międzypowiatowego Konkursu Matematycznego.


Julia Golis
jest uczennicą klasy 2b matematyczno-fizycznej, za 1 półrocze obecnego roku szkolnego uzyskała średnią ocen 4,93.

Julia zajęła II miejsce w II Powiatowym Festiwalu Piosenki,  otrzymała wyróżnienie w II edycji konkursu muzycznego PSNJN pod hasłem „Śpiewać każdy może, i to po niemiecku”