I Liceum Ogólnokształcące

Srebrna tarcza dla naszej szkoły!

Znamy wyniki 25. edycji Rankingu Liceów Perspektywy 2023!
Brano w nim pod uwagę dane 1360 liceów ogólnokształcących (spośród 2200), które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2022 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej
krajowej dla liceów. Inne kryteria Rankingu Liceów 2023 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii zostały uwzględnione osiągnięcia w olimpiadach
międzynarodowych.
Z radością informujemy, że również w tej edycji nasze liceum zostało uhonorowane tytułem SREBRNEJ SZKOŁY! Wśród liceów w województwie łódzkim zajęliśmy 23 miejsce!
Wysoka lokata w rankingu to efekt wytężonej pracy uczniów i nauczycieli! Dziękujemy!
Wyniki rankingu „Perspektyw” mogą być pomocne dla uczniów i ich rodziców, którzy będą podejmować decyzję dotyczącą wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Wybór dobrego liceum wiąże się z ułatwionym dostaniem się na studia i zdobyciem wymarzonego zawodu.

Tabele Rankingu Liceów 2023: https://2023.licea.perspektywy.pl/2023/rankings