I Liceum Ogólnokształcące

Spotkanie z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Polski w Warszawie.

W ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 4 grudnia 2018 r. uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Centrum Weterana Działań Poza Granicami Polski w Warszawie.

Na początku młodzież mogła obejrzeć krótki film, pt. „Szacunek i wsparcie”, którego celem było pokazanie, jak wartościowe jest pełnienie przez funkcjonariuszy służby na misjach poza granicami Polski.

W kolejnej części nasi uczniowie zapoznali się z etymologią słowa „weteran”, mł. chor.  w st. spocz. Andrzej Korus odwołał się do definicji ze Słownika języka polskiego PWN, podając trzy znaczenia tego pojęcia. Następnie młodzież wzięła aktywny udział w prelekcji patriotyczno-historycznej. Oprócz wielkich nazwisk i wydarzeń historycznych, które zostały przypomniane, Weterani odnieśli się do tradycyjnych wartości, takich jak: honor, miłość do Ojczyzny oraz szacunek do barw i symboli narodowych.

Podczas spotkania był też czas na chwilę zadumy i refleksję na temat poświęcania się dla kraju i innego człowieka, a także moment na uczczenie pamięci żołnierzy, którzy zginęli  podczas działań poza granicami państwa, bądź których śmierć była następstwem tych czynności.

Tekst Agnieszka Jarka

Zdjęcia Julia Fijałkowska