I Liceum Ogólnokształcące

Spotkanie koleżeńskie 60 lat po maturze…

15 czerwca 2013 roku miało miejsce niezwykłe wydarzenie – 60 lat po maturze spotkali się absolwenci naszej szkoły!

W roku 1953 maturę zdawało 78 absolwentów Liceum Ogólnokształcącego – w sobotnim spotkaniu uczestniczyło 36 osób!

Państwo Absolwenci spotkali się najpierw na mszy świętej w kościele sióstr bernardynek a następnie w Sali Radzieckiej łowickiego ratusza, podpisali „listę obecności” w naszej Księdze Pamiątkowej:

60 lat 1 60 lat 2
60 lat 3 60 lat 4

Absolwenci  1953, którzy żartobliwie podkreślali, że „zdając maturę realizowali plan sześcioletni” przyjechali do Łowicza ze wszystkich zakątków kraju, wszyscy zostali serdecznie powitani przez swojego kolegę i głównego inicjatora spotkania pana Janusza Grundwalda.

W spotkaniu uczestniczyli również: burmistrz pan Krzysztof Jan Kaliński, przewodniczący Rady Miasta pan Henryk Zasępa, dyrektor naszej szkoły pani Elżbieta Skoneczna, prezes zarządu Koła Wychowanków pani Jolanta Wróbel oraz przedstawiciele młodzieży z klasy 2b. Każdy z absolwentów liceum  otrzymał na pamiątkę spotkania listy gratulacyjne.

60 lat 5 60 lat 6
60 lat 7 60 lat 8

„Młodość (…)  jest rzeźbiarką, co wykuwa żywot cały, choć upływa sama szparko ślad jej dłuta wiecznie trwały” ten fragment dzieła Zygmunta Krasińskiego, wygłoszony przez jedną z pań absolwentek stał się swoistym mottem spotkania, które upłynęło w ciepłej atmosferze wspomnień. Niezwykle cennym jest fakt, iż państwo absolwenci rozsławiają imię szkoły, cieszą się z jej obecnych sukcesów. Nasza młodzież była zaskoczona witalnością, humorem i otwartością Absolwentów 1953!

60 lat 9 60 lat 10
60 lat 11 60 lat 12

60 lat 13