I Liceum Ogólnokształcące

Sesja popularno-naukowa „W 75. Rocznicę Akcji AB w Łowiczu”

W dniu 01 kwietnia 2016 roku członkowie Klubu Historycznego im. AK z naszej szkoły wzięli udział w sesji popularno-naukowej…

zorganizowanej przez Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu.

1 kwietnia 1941 roku w Palmirach rozstrzelano 19. łowiczan w ramach hitlerowskiej akcji pacyfikacyjnej, której ofiarą padli działacze polityczni, społeczni, urzędnicy, duchowni, lekarze oraz prawnicy. Sesja miała upamiętnić zamordowanych 75 lat temu łowiczan, a przede wszystkim Tadeusza Bączkowskiego – drukarza i wydawcę, którego postać przybliżył w swoim referacie pan Marek Wojtylak. Zebrani mogli również poznać naszą lokalną historię z okresu II wojny światowej dzięki wystąpieniom panów: Aleksandra Niebudka „Kalendarium Akcji AB w Łowiczu” oraz Tadeusza Żaczka „Skutki Akcji AB w Łowiczu”. Bardzo interesująca była także wystawa materiałów archiwalnych zachowanych w zbiorach archiwum, zaproszeni goście mogli zobaczyć autentyczne dokumenty z okresu II wojny światowej. Zdjęcia dzięki uprzejmości p. Julii Kamińskiej

Wydarzenie zorganizowane w ramach obchodów 880-lecia Łowicza, było przede wszystkim ciekawą lekcją historii, dzięki której młodzież poznała kolejną kartę z dziejów naszego miasta i jego mieszkańców.
Na zakończenie spotkania ogłoszono konkurs poetycki dla młodzieży łowickich szkół, którego rozstrzygnięcie nastąpi 21 czerwca w Łowickim Ośrodku Kultury podczas promocji „Wierszy i Sonetów łowickich Tadeusza Bączkowskiego”, które zostaną wydane przez Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk we współpracy z II LO. Młodzieżą opiekowała się pani Joanna Skoneczna-Sałuda.