I Liceum Ogólnokształcące

Salon Maturzystów

23 września br. uczniowie klas 3B i 3D uczestniczyli w „Salonie maturzystów” – spotkaniu organizowanym rokrocznie na uczelniach w całej Polsce przez magazyn Perspektywy. Nasza młodzież udała się na Uniwersytet Medyczny w Łodzi, gdzie miała okazję wysłuchać wykładów, m.in.: na temat
techniki zapamiętywania informacji, tworzenia skojarzeń, myślenia przestrzennego oraz aktywnego powtarzania. Koordynatorzy z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podzielili się swoimi spostrzeżeniami odnośnie formy i struktury egzaminu maturalnego, zasad oceniania. Udzielali także cennych wskazówek oraz omawiali najczęściej popełniane przez ubiegłorocznych maturzystów błędy.
Każdy, kto wypełnił krótką ankietę, otrzymywał Informator maturzysty – zestawienie kierunków, rankingi uczelni, zasady oceniania, porady studentów – jednym słowem niezbędnik każdego absolwenta szkoły średniej.
Szkoły wyższe wystawiały stoiska, na których oprócz ulotek informacyjnych można było uzyskać szczegółowe informacje na temat danej uczelni.
Spotkanie zgromadziło setki chętnych pragnących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie matury, wyboru kierunku studiów oraz perspektyw zawodowych. Taka wiedza z pewnością ułatwia uczniom wybór drogi życiowej, a spotkanie ze studentami przybliża realia studenckiego życia.
Tekst – Aleksandra Pawelec
Zdjęcia – D. Kowalczyk