I Liceum Ogólnokształcące

Ruszyła Młodzieżowa Rada Powiatu!

W sobotę, 26 października 2019 r, w sali łowickiej Rady Powiatu zainaugurowała swoją działalność Młodzieżowa Rada Powiatu. Naszą szkołę dumnie i aktywnie reprezentowali Agata Blus i Mateusz Motyl.

Było to pierwsze spotkanie radnych wyłonionych w wyborach przeprowadzonych we wszystkich szkołach ponadpodstawowych powiatu łowickiego. Miało ono charakter integracyjno-informacyjny. W spotkaniu udział wzięli m.in. wicestarosta Piotr Malczyk i przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marek Jędrzejczak, którzy zadeklarowali swoje merytoryczne i organizacyjne wsparcie dla MRP. Wyrazili nadzieję, że działalności młodzieży w ramach tego przedsięwzięcia przyniesie rezultaty w postaci licznych projektów realizowanych na terenie powiatu łowickiego, a młodzi radni zyskają przy okazji dużą wiedzę i doświadczenie w obszarze działalności samorządowej.
Opieka/koordynacja: Jacek Wiśniewski