I Liceum Ogólnokształcące
Rekrutacja do klas pierwszych

Rekrutacja do klas pierwszych

Szkolna Komisja Rekrutacyjna pracuje zgodnie z harmonogramem elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. W dniu 04 lipca 2014 o godzinie 13.00 zostanie wywieszona
LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA
Od tego momentu w sekretariacie szkoły można już składać dokumenty – czyli potwierdzić wolę podjęcia nauki w naszej szkole.
Od dnia 04 lipca 2014 r. od godziny 13.00
do 08 lipca 2014 r. do godziny 12.00
będą przyjmowane następujące dokumenty:

1. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
2. oryginał zaświadczenia sprawdzianu gimnazjalnego
3. wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej
4. zdjęcia – 3 sztuki (matowe)
5. karta bilansowa

W dniu 08 lipca 2014 o godzinie 13.00 zostaną wywieszone:
LISTA PRZYJĘTYCH
LISTA NIEPRZYJĘTYCH
Od 08 lipca 2014 od godziny 13.00 rozpoczyna się etap rekrutacji uzupełniającej.