I Liceum Ogólnokształcące

Przygotowanie do matury z geografii

 

„W Himalaje bez Szerpów” i „Starą ładą nad Bajkał”- czyli spotkanie z Sebastianem Bestrzyńskim

Dnia 16. 02. 2011 r. maturzyści zdający geografię oraz uczniowie klasy Ic, o nachyleniu biologiczno – chemicznym, uczestniczyli w spotkaniu, zorganizowanym z inicjatywy Pani Agnieszki Piorun, ze znanym polskim himalaistą i przewodnikiem turystycznym – Sebastianem Bestrzyńskim. Wygłosił on wykład na temat podróży, które miał okazję odbyć.Wędrowiec zaczął wystąpienie od stwierdzenia, że wszystkie swoje wyprawy zawdzięcza marzeniom, bez których takie przedsięwzięcia stają się niemożliwe. Prelekcja składała się z dwóch części.

Pierwsza z nich, dotycząca podróży w najwyższe góry świata, nosiła tytuł „W Himalaje bez Szerpów”.Gość zrelacjonował w niej wyprawą z 1999 roku, którą odbył wraz z grupą przyjaciół, chcąc uczcić w ten sposób dziesiątą rocznicę śmierci Jerzego Kukuczki. Ciekawostką jest to, że w tej ekspedycji nie towarzyszyli im Szerpowie (tybetańscy tragarze), którzy są nieodzowni w tego typu eskapadach. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali o kulturze, obyczajach i religii ludności zamieszkującej tamte tereny.

Druga część wykładu pt. „Starą ładą nad Bajkał” odnosiła się do wyprawy na Syberię z 2003 roku.
W czasie jej trwania Pan Sebastian m.in. przeprawiał się przez Wołgę i podziwiał zachód słońca nad najgłębszym jeziorem na świecie. Mówił również o gościnności ludzi, z którymi miał okazję się spotkać.

Swoje wystąpienie podróżnik urozmaicił wieloma slajdami i tradycyjną muzyką ludności z Nepalu. W przerwie pomiędzy wykładami gość odpowiadał na pytania młodzieży. Wspominał również
o swoich planach związanych z najbliższą wędrówką na Kaukaz.