I Liceum Ogólnokształcące

Pożegnanie kapitana Tadeusza Modraka

Nieubłagany upływ czasu sprawia, że żegnamy kolejne roczniki żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego…

02 stycznia 2017 roku w wieku 94 lat odszedł na wieczną wartę kapitan Tadeusz Modrak – żołnierz AK, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Obwodzie „Łyska” w Łowiczu, a także honorowy prezes Klubu Historycznego im. Armii Krajowej działającego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 4 stycznia 2017 r. i miały bardzo okazałą, patriotyczną oprawę z udziałem Pocztów Sztandarowych oraz reprezentacyjnej orkiestry.

W mroźne, deszczowe i wietrzne środowe przedpołudnie, do łowickiej bazyliki przybyło wielu ludzi, aby pożegnać niezwykle zacnego, zawsze skromnego, a jakże Wielkiego Patriotę. W ostatniej drodze zmarłemu towarzyszyli także uczniowie naszej szkoły. Klasa 2b wystawiła poczet sztandarowy AK, którym dzięki staraniom pana prezesa ŚZŻAK opiekuje się właśnie I LO.

Pan Tadeusz Modrak – wzorem swojego pokolenia, które bardzo często za patriotyzm płaciło najwyższą cenę, nigdy nie chwalił się swoimi zasługami. Był zawsze skromny i dbał bardziej o innych niż o siebie, dbał o swoich Kolegów-Żołnierzy AK.

Zawsze był obecny na różnych uroczystościach patriotycznych i aktywnie angażował się w życie lokalnej społeczności.
Pan Tadeusz Modrak był częstym gościem I Liceum Ogólnokształcącym im. j. Chełmońskiego. Zawsze chętnie przychodził na spotkania z młodzieżą, dzieląc się swoimi wspomnieniami z czasów II wojny światowej – wspomnieniami z przeszłości i refleksami dotyczącymi otaczającej nas rzeczywistości. Dla uczniów naszej szkoły były to wspaniałe lekcje patriotycznego wychowania.

Był inicjatorem powstania Klubu Historycznego im. AK w I LO, którego został honorowym prezesem. To dzięki Jego staraniom i rozmowom pani dyrektor Elżbieta Skoneczna zgodziła się na współpracę z przedstawicielami ŚZŻAK oraz IPN oddział Łódź. Ta współpraca zaowocowała powstaniem w 2010 r. klubu.

Jego całe życie, naznaczone ciężką pracą, było oddaniem dla Ojczyzny. Z pewnością był to wielki patriota, z którego obecne i następne pokolenia powinny brać przykład. Musimy budować naszą przyszłość na pamięci i szacunku dla wartości, które mają wymiar ponadczasowy. Dla Ś.P. pana Tadeusza Modraka słowa „Bóg – Honor – Ojczyzna”, nie były pustym frazesem, lecz mottem i sensem życia.

Jan Paweł II powiedział: „Narody, które tracą pamięć, tracą życie”, dlatego kultywując tradycję związaną z Armią Krajową i dziejami Polskiego Państwa Podziemnego, którą współtworzył zmarły pan Tadeusz Modrak, dajemy wyraz przywiązania do własnej tożsamości narodowej.

Cześć Jego Pamięci!