I Liceum Ogólnokształcące

Porozumienie pomiędzy I Liceum Ogólnokształcącym i Wydziałem Nauk Geograficznych UŁ

W dniu 09 kwietnia 2013 roku Pani Dyrektor Elżbieta Skoneczna i Pan Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Tadeusz Marszał podpisali porozumienie o współpracy w zakresie poszerzania wiedzy i rozwijania zainteresowań geograficznych młodzieży.

Porozumienie podpisane zostało z inicjatywy nauczycielki geografii Pani Agnieszki Piorun. W uroczystości, która miała miejsce w Colegium Geographicum w Łodzi wzięli udział również uczniowie klasy 1d – matematyczno-geograficznej; wysłuchali oni wykładu „Alternatywne źródła energii w Polsce i na świecie” wygłoszonego przez Pana Marka Walischa.

Celem współpracy jest objęcie patronatem przez Wydział Nauk Geograficznych UŁ klas realizujących program przedmiotów: geografia,  informatyka  i matematyka w zakresie rozszerzonym.

Patronat zakłada możliwość uczestnictwa uczniów wraz z opiekunem w zajęciach: otwartych wykładach, warsztatach, konkursach, festiwalach organizowanych na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ, prowadzonych przez pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów. Istnieje również możliwość gościnnych wykładów pracowników i studentów Wydziału w szkole. Proponowany kształt współpracy na pewno przyczyni się do pogłębiania wiedzy uczniów szczególnie w zakresie geografii i turystyki.

geografia 1 geografia 2
geografia 3 geografia 4

geografia 5