I Liceum Ogólnokształcące

Podsumowanie I półrocza roku szkolnego 2015/2016.

21 stycznia 2016 roku, na apelu szkolnym podsumowane zostało I półrocze bieżącego roku szkolnego ….
Pani Dyrektor pogratulowała najlepszym klasom i uczniom naszej szkoły – warto pokreślić, że najwyższą średnią ocen = 4,03 i najwyższą frekwencją = 94,43% może pochwalić się klasa 2a!
„Do osiągnięcia sukcesu nie ma windy – trzeba wspinać się po schodach” – podkreśliła Pani Dyrektor – tę myśl skierowała do tych, którzy nie rozwijają swoich zainteresowań, możliwości…
Całej społeczności szkolnej zostali przedstawieni stypendyści: Prezesa Rady Ministrów i Zarządu Starostwa Powiatu Łowickiego:

Wręczone zostały dyplomy i nagrody w konkursach i zawodach sportowych, które już się zakończyły, Pani Wicedyrektor przedstawiła również tych uczniów, którzy przeszli do kolejnych etapów olimpiad i konkursów nadal trwających.

 

Pani Dyrektor wręczyła również dyplom – podziękowanie przedstawicielom klasy 2b za aktywne włączenie się tej klasy (pod opieką pani Moniki Kleczyńskiej) do charytatywnej akcji Szlachetna Paczka.