I Liceum Ogólnokształcące

Stypendyści
Prezesa Rady Ministrów

Rok szkolny 2019/2020

MILENA GÓRCZYŃSKA – 2c – średnia 5,31

Rok szkolny 2018/2019

MICHALINA WIELEMBOREK – 3b – średnia 5,36

Rok szkolny 2017/2018

NATALIA PRUCNAL – 3c – średnia 5,50

Rok szkolny 2016/2017

NATALIA SIEJKA – 3b – średnia 5,55

Rok szkolny 2015/2016

PIOTR KOWALSKI – 3a – średnia 5,40

Rok szkolny 2014/2015

PIOTR KOWALSKI – 2a – średnia 5,27

Rok szkolny 2013/2014

AGATA TRĘBSKA – 2c – średnia 5,25

Rok szkolny 2012/2013

JAROSŁAW GOLIS – 3c – średnia 5,20

Rok szkolny 2011/2012

PAULINA TALAROWSKA – 3c – średnia 5,00

Rok szkolny 2010/2011

DOMINIKA BRZEZIŃSKA – 3d – średnia 5,20

Rok szkolny 2009/2010

EDYTA WOLNY – 3e – średnia 5,47