I Liceum Ogólnokształcące
Stypendyści </br>Inne stypendia

Stypendyści
Inne stypendia

Rok szkolny 2019/2020

Stypendium Pana Krzysztofa Kalińskiego – Burmistrza Miasta Łowicza za  dokonania artystyczne

Maja Ciesielska kl. 1bg

Rok szkolny 2018/2019

Ogólnopolski Program Stypendialny USKI

Dominika Stanisławska – 3a – laureatka