I Liceum Ogólnokształcące
Oferta na zakup i dostawę książek

Oferta na zakup i dostawę książek

I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę książek w ramach Rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” przy udziale środków budżetu państwa zgodnie z Umową Nr 417/2017 z dnia 17.07.3017 roku.

Termin składania ofert: 26 października 2017 roku godz. 10.00

Ofertę należy złożyć drogą pocztową, e-mail (lochelmon1@op.pl), faxem (46 837 42 00) lub osobiście na adres:
I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego
ul. Bonifraterska 3,
99-400 Łowicz
z dopiskiem: zapytanie ofertowe – zakup książekPobierz załączniki:

Tabela z książkami

Umowa

Oferta

Protokół odbioru

Protokół otwarcia ofert: