I Liceum Ogólnokształcące

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko” – obchody Dnia Sybiraka.

23 września 2016 roku, zgodnie z wieloletnią tradycją odbyło się w naszym liceum spotkanie młodzieży z Łowickimi Sybirakami.Spotkanie to odbyło się z inicjatywy p. Dyrektor i zarządu Klubu Historycznego im. Armii Krajowej. Uczestnikami byli Sybiracy – państwo Szczerbukowie, rodziny repatriantów z Kazachstanu – rodziny pana Kazimierza, pani Alesji i pani Julii, przedstawiciele władz lokalnych oraz uczniowie klas pierwszych.

Wrzesień 1939 r. zawsze będzie się nam kojarzył z agresją niemiecką i sowiecką na Polskę i będzie przypominał o poniesionych ofiarach, śmierci bliskich, zaborze naszych ziem i eksterminacji naszego narodu. Przeżycia, jakich doświadczyli Polacy, szczególnie lata cierpień na zesłaniu, będą niezmiennie budzić nasze emocje i przywoływać niedające się zatrzeć wspomnienia. Żywą pamięć o tych historycznych wydarzeniach przekazali pierwszoklasistom podczas uroczystości obchodów Dnia Sybiraka właśnie zaproszeni goście.

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko” te słowa ks. Jana Twardowskiego były przesłaniem nie tylko części artystycznej, ale i całego spotkania. Do nich odniosła się p. Dyrektor Elżbieta Skoneczna, kiedy wspominała początki kontaktów z łowickimi Sybirakami, dla których ta uroczystość miała zawsze ogromne znaczenie.
Dzisiaj ta specyficzna lekcja historii była ważnym momentem także dla młodych ludzi, którzy w ciszy i wielkim skupieniu słuchali wspomnień, wzruszających wierszy i pięknie wykonanych utworów muzycznych. Takie spotkanie zmusza do refleksji nad tym, co było – historią, co jest – naszą codziennością, ale również co będzie – co będzie ze mną, z moją ojczyzną …

Refleksyjną część artystyczną przygotowała klasa 2c pod opieką pani Agnieszki Jarki i wychowawczyni pani Jolanty Rybickiej. Młodzieży towarzyszył chór szkolny pod opieką p. Aleksandry Wojciechowskiej-Gasik. Nad organizacją uroczystości czuwała Prezes Klubu Historycznego pani Joanna Skoneczna-Sałuda.