I Liceum Ogólnokształcące

Moja wymarzona ekopracownia – 2015

Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu z dziedziny edukacja ekologiczna pn. „Moja wymarzona ekopracownia – 2015”

Nazwa zadania – „Modernizacja ekopracowni geograficznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu”

Całkowita wartość  zadania – 42 500,00zł

Dofinansowanie w formie dotacji WFOŚiGW w Łodzi do 38 300,00zł

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:  pomoce naukowe, wyposażenie i remont pracowni geograficznej.


max
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – www.wfosigw.lodz.pl