I Liceum Ogólnokształcące

Matura Próbna z Operonem 2012

Nasza szkoła przystępuje w tym roku do ogólnopolskiej akcji egzaminacyjnej organizowanej przez wydawnictwo Operon. Egzaminy odbędą się w dniach 22 – 25 listopada 2011.

W tych dniach młodzież klas trzecich przychodzi do szkoły na godz. 8.15, egzaminy odbędą się wg procedur maturalnych 2012, będą losowane miejsca na poszczególnych salach, listy na sale i szczegółowe informacje zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w poniedziałek 21 listopada 2011 roku. Maturzyści po egzaminach nie mają zajęć lekcyjnych.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

DATA PRZEDMIOT CZAS TRWANIA
22 listopada 2011 roku język polski w zakresie podstawowym, 170 min
23 listopada 2011 roku matematyka w zakresie podstawowym, 170 min
24 listopada 2011 roku język obcy nowożytny w zakresie podstawowym
(zadeklarowany jako obowiązkowy w deklaracji wstępnej),
120 min
25 listopada 2011 roku wybrany przedmiot w zakresie rozszerzonym
(zadeklarowany jako dodatkowy w deklaracji wstępnej),
matematyka, język polski, historia, WOS 180 min
biologia, chemia, geografia, fizyka i astronomia 150 min

Młodzież klas pierwszych i drugich przychodzi do szkoły na godz. 11.30, zajęcia będą odbywać się wg zmienionego planu do godz. 15.20. Zmieniony plan zostanie podany na tablicy ogłoszeń w poniedziałek 21 listopada 2011 roku.