I Liceum Ogólnokształcące

MAMY FILOZOFICZNY FINAŁ!

Paweł Pieniążek – uczeń klasy 3d, został finalistą XXIX Olimpiady Filozoficznej!

Na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Komitet Główny OF opublikował oficjalną listę finalistów tegorocznych zawodów OF. Znalazł się na niej nasz uczeń – Paweł Pieniążek!

Zawody okręgowe OF odbyły się 18 lutego. Status rekomendowanych do zawodów centralnych przez komisję obradującą w ramach Komitetu Okręgowego OF otrzymali wtedy Paweł PieniążekPaulina Zwolińska, którzy uzyskali największą ilość punktów spośród aż 8 uczniów naszej szkoły, biorących udział w zawodach okręgowych. Znaleźli się oni w elitarnej grupie najwyżej punktowanych uczestników tego etapu rekomendowanych do zawodów centralnych OF. Oprócz rekomendowanej dwójki, bardzo dobre i dobre wyniki w zawodach okręgowych OF uzyskali wtedy także: Małgorzata Karczewska, Natalia Kucińska, Michał Krystecki (wszyscy 3d), Natalia Prucnal, Magdalena Olejnik (2c) i Miłosz Taranowicz (2b).

Komitet Główny OF w Warszawie przeprowadził ponowną weryfikację wyników etapu okręgowego i wyłonił grupę 132 uczestników zawodów centralnych z całej Polski, którzy otrzymali tym samym tytuł finalisty olimpiady. 22 kwietnia podejmą oni starania i walkę o uzyskanie tytułu laureata. Wśród nich znalazł się nasz uczeń – Paweł Pieniążek, dołączając tym samym do prawdziwie elitarnego grona finalistów i laureatów rozgrywanej od 1988 roku Olimpiady Filozoficznej, której XXIX edycja powoli dobiega właśnie końca. W walce o tytuł laureata Paweł będzie bronił przed komisją konkursową tez, które zawarł w swojej pracy na etapie szkolnym, a której tytuł brzmi: „Czy uważasz rozwijaną w starożytności i średniowieczu etykę cnót za wciąż aktualną?”

Sukces Pawła Pieniążka jest cenny nie tylko ze względu na prestiż zawodów i wartość samą w sobie wynikającą z istoty filozoficznego namysłu – wzniosłej i szlachetnej drogi ku mądrości. Są też profity natury praktycznej – tytuł finalisty bądź laureata Olimpiady Filozoficznej jest bowiem  równoznaczny z osiągnięciem maksymalnej liczby punktów na egzaminie maturalnym z filozofii, czyli 100%!

Składając wielkie gratulacje, trzymamy jednocześnie kciuki i życzymy powodzenia w walce o tytuł laureata Olimpiady Filozoficznej już w kwietniu!

Opiekunem Pawła jest pan Jacek Wiśniewski.