I Liceum Ogólnokształcące

Lekcja muzealna „Łowicz w drodze do Niepodległej”

30 listopada 2017 uczniowie rozszerzający historię wzięli udział w lekcji muzealnej w Muzeum w Łowiczu.

Grupa uczniów klasy 2d mogła poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą m.in. historii kształtowania się II Rzeczpospolitej oraz poznać sytuację mieszkańców Łowicza w czasie i tuż po zakończeniu I wojny światowej. Młodzież podczas wykładu zapoznała się z ciekawą prezentacją „Łowicz w drodze do Niepodległej”, zawierającą m.in. zdjęcia miasta i władz miejskich z 1918 r. oraz z wystawą pamiątek z tego okresu znajdujących się w zbiorach muzeum.

Taka forma lekcji jest interesującym sposobem na rozbudzenie zainteresowania uczniów przeszłością, zabytkami oraz samym muzeum jako instytucją chroniącą i przybliżającą tę przeszłość, szczególnie naszego regionu. Młodzieżą opiekowała się pani Joanna Skoneczna-Sałuda.