I Liceum Ogólnokształcące

Lekcja Muzealna „Łowicz w czasie „potopu” szwedzkiego”

24 marca 2015 uczniowie klasy 2e mieli okazję w ciekawy sposób poznać kolejną kartę historii Polski…

Grupa uczniów historii na poziomie rozszerzonym, pod opieką p. Joanny Sałudy,  uczestniczyła w lekcji muzealnej – „Łowicz w czasie „potopu” szwedzkiego”. Pan przewodnik zapoznał uczniów z faktografią wydarzeń w Łowiczu i regionie związanych z działaniami Szwedów w latach 1655 – 1660. Następnie uczestnicy spotkania pracowali z tekstem źródłowym –„A.K. Cebrowski o rabunkach i grabieżach wojsk szwedzkich i polskich w latach 1655-1658” [w Łowiczu], a także dokładnie zapoznali się z makietą zamku łowickiego i eksponatami omawianej epoki  – rapierem, muszkietem czy kolczugą.

Lekcja muzealna to pewna forma urozmaicenia zajęć dydaktycznych, przekazanie uczniom w trochę inny sposób określonych wiadomości. To wyrabianie u uczniów umiejętności korzystania z nowego rodzaju źródła wiedzy, jakim jest ekspozycja muzealna. Uczestnicy spotkania byli bardzo zainteresowani tą formą zajęć, zadawali pytania, dzięki którym poszerzyli swoją wiedzę na temat historii naszego regionu.

Jest to także ciekawy sposób na kształtowanie właściwego stosunku młodego człowieka do historii i zabytków kultury.