I Liceum Ogólnokształcące

Konsultacje Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej

W dniu wczorajszym, 17.10.2022r. dwójka naszych uczniów, Małgorzata Karda i Jan Anyszewski, pojechała pod opieką Pani Magdaleny Kumosińskiej na

w województwie łódzkim. Całe wydarzenie odbyło się w budynku Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łodzi. Nasi uczniowie mogli posłuchać interesujących paneli, wziąć udział w dyskusjach i warsztatach na temat bliskiego im tematu edukacji, a także poznać wielu ekspertów oraz nowe koleżanki i kolegów z innych szkół średnich w łódzkiem.

Ponadto, Jan Anyszewski u boku Łódzkiego Kuratora Oświaty Waldemara Flajszera wystąpił w roli eksperta podczas panelu „Szkoła XXI wieku”. Opowiedział słuchaczom, dlaczego warto się angażować w działalność pozaszkolną, jakie przynosi korzyści i jakie mogą być jej formy.