I Liceum Ogólnokształcące

Konkurs na LOGO projektu WODA WSZECHOBECNA roztrzygnięty!

Szkolna komisja konkursowa w składzie: p. Dorota Dziekanowska – dyrektor szkoły, p Agnieszka Piorun – nauczyciel geografii oraz p. Urszula Tworek – nauczyciel biologii, przyznała nagrody za projekt znaku graficznego, ekologicznego projektu WODA WSZECHOBECNA,
dofinansowanego przez WFOŚiGW w Łodzi. Nagrody rzeczowe, ufundowane przez WFOŚiGW w Łodzi oraz Radę Rodziców naszego liceum otrzymują : Martyna Zygmuntowicz z klasy 1a oraz Patrycja Jakubiak z klasy 2a. Gratulujemy