I Liceum Ogólnokształcące

Projekt „Chełmońskie stylizacje” realizowany przez Grupę Atelier I LO w Łowiczu

Projekt „Chełmońskie stylizacje” realizowany przez Grupę Atelier I LO w Łowiczu w ramach konkursu „Małe Granty” współfinansowanego przez ŁOK.
REGULAMIN KONKURSU „MOJA ARTYSTYCZNA FOTOGRAFIA CZYSTA”

Cel konkursu: zainteresowanie uczniów artystyczną fotografią czystą

Zasady uczestnictwa:

  1. Konkurs adresowany jest do uczniów I LO
  2. Inspiracją zgłaszanych do konkursu fotografii powinna być artystyczna fotografia czysta, czyli – fotografia reportażowa, wizualizm, fotografia naturalistyczna, szkoła düsseldorfska.
  3. Każdy uczestnik zgłasza tylko jedną pracę w formie odbitki
  4. Format pracy min. 20x30cm
  5. Pracę należy zatytułować oraz podpisać imieniem i nazwiskiem autora
  6. Zdjęcia nie podlegają zwrotowi
  7. Prace należy dostarczać do p. D. Kowalczyk najpóźniej do 9 czerwca br.
  8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 19 czerwca br.
  9. Szkolna komisja konkursowa dokona oceny prac fotograficznych w następujących kategoriach:wrażenie artystyczne, technika, spełnienie wymogów artystycznej fotografii czystej
  10. Zwycięscy otrzymają nagrody rzeczowe