I Liceum Ogólnokształcące

Komunikat nr 4 – dotyczący klas biologiczno-chemicznych: klasy 1a (medycznej) i klasy 1c (przyrodniczej).

Szanowni Przyszli Uczniowie,

Komunikat dotyczący klas biologiczno-chemicznych: klasy 1a (medycznej) i klasy 1c (przyrodniczej).

Osobom, które chcą studiować kierunki medyczne i pokrewne proponujemy klasę 1a lub 1c,
w których zapewniamy zwiększoną liczbę godzin biologii i chemii (aż o 2 godziny w cyklu nauczania).  W klasie 3 i 4 planujemy zorganizowanie dodatkowych kół zainteresowań z biologii i chemii, na które przeznaczymy razem aż 3 godziny. Taka liczba zajęć gwarantuje spokojną pracę podczas czteroletniej nauki oraz możliwość solidnego powtórzenia i utrwalenia wiadomości przed egzaminem maturalnym, który jest przepustką na wymarzone studia.

Klasa 1a oferuje rozszerzoną matematykę, co jest doskonałą alternatywą dla osób, które rozważają kontynuowanie studiów przyrodniczych na politechnice.

Klasa 1c ma z kolei rozszerzony język angielski, naukę którego powinny przemyśleć osoby, które planują studia na zagranicznych uczelniach.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

  • w klasie 1a: język polski, matematyka, biologia i chemia.
  • w klasie 1c: język polski, matematyka, język angielski oraz biologia lub chemia. Analizując oceny z biologii i chemii wybierzemy ten przedmiot, z którego uzyskasz wyższą ocenę.

Dodatkowo oferujemy Ci udział w wielu projektach edukacyjnych, które realizujemy we współpracy
z uczelniami.

Z dumą podkreślamy, że w latach 2019-2021 uczniowie z II i III klas biologiczno-chemicznych mogą wziąć udział w projekcie „Umed Edukuje”, do którego zostaliśmy zaproszeni przez Uniwersytet Medyczny. Szczegóły dotyczące tego oraz innych projektów znajdziesz pod tym linkiem https://lo1lowicz.pl/projekty/. Koniecznie się z nim zapoznaj.

Z ogromną przyjemnością informujemy, że dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w wysokości 49 904 zł udało nam się pozyskać nowoczesne pomoce naukowe do pracowni biologicznej oraz nowy sprzęt multimedialny. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w tym miejscu https://lo1lowicz.pl/nowe-pomoce-naukowe-w-pracowni-biologicznej/

Zanim dokonasz wyboru zachęcamy Cię do przeczytania komunikatów dla ósmoklasistów, które systematycznie publikujemy na naszej stronie i z którymi możesz zapoznać się pod linkiem https://lo1lowicz.pl/rekrutacja/

Przemyśl, Przeanalizuj, Wybierz!

Czekamy na Ciebie!