I Liceum Ogólnokształcące

Klasa 1bp i 1bg na zajęciach o zjawisku fotoelektrycznym na Politechnice Łódzkiej.

W środę 5 lutego 2020 r. uczniowie klas 1pg i 1bp rozszerzających fizykę uczestniczyli w zajęciach na Politechnice Łódzkiej. Ich temat: „Zjawisko fotoelektryczne” stanowi podstawę mechaniki kwantowej.
Wykład ilustrowany doświadczeniami i animacjami prowadził Pan dr Rafał Ledzion, Zastępca Dyrektora Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej.
W pięknej auli nasz wykładowca  Pan dr Rafał Ledzion w bardzo atrakcyjnej formie przedstawił historię badań fotoefektu, prawa tego zjawiska i jego wyjaśnienie na gruncie mechaniki kwantowej oraz  różnorodne zastosowania fotoefektu w technice i medycynie. Mieliśmy m. in. możliwość bezpośredniego zapoznania się z fotopowielaczem wykorzystywanym w diagnostyce PET (tomografii emisji pozytonów jako narzędzia medycyny nuklearnej).
Wróciliśmy zadowoleni i mamy nadzieję na kolejne zajęcia z fizyki na Politechnice Łódzkiej w ramach współpracy I LO z tą Łódzką Uczelnią.

Fotografie i tekst Marek Rybicki