I Liceum Ogólnokształcące

Jakie studia wybrali absolwenci I LO w Łowiczu

Każdego roku nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu zbierają  informacje o losach swoich uczniów, którzy ukończyli szkołę.  Wiedza o wybranych przez absolwentów uczelniach uzupełnia zazwyczaj satysfakcję z wyników egzaminów maturalnych.

W tym roku także były powody do radości, ponieważ uczniowie zdali bardzo dobrze maturę i dostali się na wymarzone kierunki na prestiżowych uczelniach. Najczęściej absolwenci wybierali studia techniczne na Politechnice Łódzkiej, studia związane z medycyną |na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz studia na Uniwersytecie Łódzkim. Inne uczelnie, na których naukę kontynuują byli uczniowie Liceum im. Józefa Chełmońskiego, to Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Politechnika Warszawska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie. Większość pojęła studia na uczelniach publicznych. Oprócz tego pojedynczych absolwentów I LO można spotkać w uczelniach prywatnych, takich jak Uczelnia Techniczno-Handlowa w Warszawie, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

Kierunków, które znalazły zainteresowanie wśród absolwentów szkoły jest bardzo dużo, od typowo technicznych, jak automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn, budownictwo po medycynę, pielęgniarstwo, położnictwo, a także prawo, dziennikarstwo, informatykę, analitykę biznesu czy japonistykę.

Mimo że najwięcej uczniów wybrało Politechnikę Łódzką, to jednak po podsumowaniu wszystkich typów uczelni okazuje się, że w tym roku szkolnym większą popularnością niż studia techniczne cieszyły się uniwersytety. Zwraca uwagę fakt, że dużo więcej absolwentów niż w latach ubiegłych dostało się na studia na uniwersytetach medycznych.

Jak zawsze zdecydowana większość absolwentów podjęła studia w Warszawie i Łodzi, a więc miastach położonych najbliżej miejsca zamieszkania, posiadających dużą ofertę uczelni i kierunków. Trzy i dwa lata temu na pierwszym miejscu była Łódź,  w ubiegłym roku Warszawa, w tym roku znowu Łódź.  Pojedynczy uczniowie wybrali Poznań, Toruń, Częstochowę, a jeden z uczniów podjął studia w Wielkiej Brytanii.

Absolwentom I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego życzymy sukcesów w nauce na wybranych przez nich uczelniach i wierzymy, że chociaż świeżo upieczeni studenci rozpoczynają naukę w trudnej sytuacji epidemicznej i na razie zgłębiają wiedzę online, to w niedalekiej przyszłości studia staną się dla nich przygodą intelektualną i drogą do zrealizowania życiowych planów.