I Liceum Ogólnokształcące

„Interview mit einem Muttersprachler, czyli mówimy TYLKO po niemiecku…”

W środę, 23 września 2015 roku uczennice klas trzecich, które rozszerzają naukę języka niemieckiego, wzięły udział w interesującym projekcie…

Pod opieką pani Alicji Kalińskiej wyjechały do Instytutu Austriackiego w Warszawie i spotkały się z dwiema lektorkami oraz dwoma lektorami Instytutu i przeprowadziły z nimi wywiady, których celem było stworzenie portretów rozmówców. Z każdą osobą rozmawiały około 15 minut. Pytania były bardzo różne – od tych podstawowych o hobby, rodzinę, ukończone studia, miejsce urodzenia, plany na przyszłość po te dotyczące tematów tabu w Austrii, autorytetów, polityki, uchodźców, czy tego, czego rozmówcy się boją i o czym marzą. Teraz czas na kolejny krok – na podstawie notatek trzeba opracować portrety spotkanych osób i przesłać je do Instytutu Austriackiego. Przewidziane są nagrody!

Spotkanie było ciekawym przeżyciem, nie co dzień spotyka się Austriaka, w dodatku bardzo otwartego i gotowego odpowiadać na najróżniejsze pytania. Uczennice musiały oczywiście pytać w języku niemieckim, a potem zrozumieć i zanotować odpowiedzi. Nie było to trudne!!! Wywiady dały uczennicom sporo satysfakcji, ponieważ udowodniły, że intensywna nauka języka niemieckiego przynosi efekty.