I Liceum Ogólnokształcące
ZFŚS

ZFŚS

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu informuje, iż w dniu 26 października 2018r. organizowany jest wyjazd do teatru na sztukę „Czarna Komedia”. Sztuka rozpocznie się o godz. 1930.
Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do dnia 21 września 2018 r. w pokoju księgowości w siedzibie szkoły.
W dniu zapisu trzeba uiścić kwotę za autokar w wysokości 20 zł (wpłacona kwota nie podlega zwrotowi). Dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości kwoty.
W przypadku rezygnacji uczestnik zobowiązany jest znaleźć osobę na swoje miejsce, która jest uprawniona do korzystania z ZFŚS I LO w Łowiczu.