I Liceum Ogólnokształcące
Regulamin

Regulamin

 • Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 • W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz wnoszenia plecaków i zakaz spożywania posiłków.
 • Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek, będących własnością szkoły. Powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem a zauważone uszkodzenia bezzwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
 • Każdy czytelnik może wypożyczyć jednorazowo trzy książki, w tym dwie lektury.
 • Książki wypożycza się na okres trzech tygodni. Bibliotekarz może przedłużyć termin zwrotu książek w zależności od zapotrzebowania na nie ze strony czytelników.
 • Książki i materiały potrzebne uczniom do konkursów i olimpiad przedmiotowych można wypożyczać na warunkach ustalonych indywidualnie z bibliotekarzem.
 • Czasopisma i materiały tematyczne wypożycza się na okres jednego tygodnia.
  Za przetrzymywanie książek, czasopism i materiałów ponad ustalony termin, a tym samym pozbawienie innych czytelników dostępu do nich, bibliotekarz wyznacza karę.

 • Okres ferii nie będzie wliczony pod warunkiem, że od wypożyczenia książki do czasu rozpoczęcia ferii nie minęły trzy tygodnie.
 • W razie zgubienia czy zniszczenia książki czytelnik musi odkupić taką samą książkę, w szczególnych przypadkach inną, ale po uzgodnieniu z bibliotekarzem. Ten sam obowiązek dotyczy zagubienia czasopisma.
 • Z księgozbioru podręcznego czytelnicy korzystają na miejscu i za pośrednictwem bibliotekarza.
 • W szczególnych przypadkach można wypożyczyć książkę po lekcjach, na jeden dzień lub na niedzielę. Niezwrócenie jej w terminie pociągnie za sobą wyznaczenie kary.
 • Uczniom, którzy nie rozliczą się z biblioteką do końca roku szkolnego zostanie naliczona kara również za okres wakacji.
 • Czytelnicy, którzy nie przestrzegają regulaminu mogą być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe, pozbawieni prawa do korzystania z biblioteki szkolnej.
 • Wszyscy czytelnicy opuszczający szkołę mają obowiązek podstemplowania obiegówki w bibliotece.