I Liceum Ogólnokształcące

III Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego.

Już po raz trzeci odbył się Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego i Niemieckiego zorganizowany przez Nauczycielskie Kolegia Języków Obcych w Łowiczu i Sieradzu.
Dnia 14 stycznia 2014 r. (wtorek) o godzinie 10.00 odbył się etap I (szkolny) konkursu dotyczący Języka Angielskiego. Przystąpiło do niego 30 uczniów naszej szkoły, a ich zadaniem było rozwiązanie testu pisemnego sprawdzającego rozumienie tekstu czytanego, znajomość słownictwa i gramatyki oraz elementy wiedzy ogólnej z zakresu życia Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki przeszli do etapu II – wojewódzkiego. Ci uczniowie to:
o Michalina Górajek – kl.2e
o Beniamin Maliński – kl. 1b
o Piotr Pietrzak – kl. 3b
o Aleksandra Jakubik – kl. 1d
o Julia Stępniewska – kl. 2e
Uczestnicy II etapu musieli dnia 13 lutego 2014 r. (czwartek) rozwiązać test pisemny złożony z tych samych części, co test w I etapie, tyle że o wyższym stopniu trudności.
Do etapu III zakwalifikowała się Michalina Górajek – uczennica klasy 2e. Ten etap będzie miał formę wypowiedzi ustnej udzielanej przed połączonymi Kolegialnymi Komisjami Konkursowymi.

angielski 1 angielski 2

Gratulujemy i trzymamy kciuki!
Uczniami opiekują się: pani Monika Kolis-Mikina, pani Agnieszka Jarka i pan Sylwester Pawlak.