I Liceum Ogólnokształcące

III POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

I liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu zorganizowało w  dniu 18 marca 2024 roku III Powiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów Szkół Podstawowych.
Koordynatorem konkursu była Pani Agnieszka Osiołkowska, z pomocą pani Marii Jagiełło.
Celem konkursu była popularyzacja matematyki na Ziemi Łowickiej wśród uczniów Szkół Podstawowych. Zestaw konkursowy składał się z 12 zadań zamkniętych oraz 4 otwartych. Na rozwiązanie zestawu zadań uczniowie mieli 90 minut. Zadania sprawdziła komisja konkursowa
składająca się z nauczycieli matematyki uczestników oraz nauczycielek matematyki I LO. Prace uczniów wcześniej zostały zakodowane.
Podczas, gdy prace były sprawdzane, uczestnicy konkursu mieli zorganizowane zabawy integracyjne oraz poczęstunek, przygotowane i prowadzone przez ich starsze koleżanki z klasy 4B.
Zaproszenie do udziału w konkursie zostało wysłane do ponad 30 szkół z powiatu.
W efekcie końcowym w tym konkursie uczestniczyło 19 uczniów z 10 szkół:

1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu
2. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów walk nad Bzurą 1939 roku w Kocierzewie Południowym.
3. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łowiczu
4. Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu
5. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Bąkowie Górnym
6. Szkoła Podstawowa im. Józefa Chełmońskiego w Błędowie
7. Szkoła Podstawowa w Wygodzie
8. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zielkowicach
9. Szkoła Podstawowa w Jamnie
10. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu
Komisja konkursowa wyłoniła 3 zwycięzców.
1. I miejsce – TYTUŁ MISTRZA MATEMATYKI POWIATU ŁOWICKIEGO – IGOR ŻUK Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu
2. II miejsce – TYTUŁ I WICEMISTRZA MATEMATYKI POWIATU ŁOWICKIEGO – MIKOŁAJ KRUK, Szkoła Podstawowa w Jamnie
3. III miejsce – TYTUŁ II WICEMISTRZA MATEMATYKI POWIATU ŁOWICKIEGO – MATEUSZ WĘGRZYNOWSKI, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Bąkowie Górnym Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu.
Konkurs był wyrównany, uczniowie wykazali się dużą wiedzą i umiejętnościami matematycznymi.
Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom konkursu, a nauczycielom dziękujemy za świetne przygotowanie swoich podopiecznych oraz sumienną pracę w komisji konkursowej.