I Liceum Ogólnokształcące

II POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu zorganizowało 14  marca 2023 roku II Powiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych.
Koordynatorem i organizatorem konkursu była Pani Agnieszka Osiołkowska we współpracy z Panią
Marią Ploch.
Celem przedsięwzięcia była popularyzacja matematyki na Ziemi Łowickiej wśród uczniów szkół podstawowych. Zestaw konkursowy składał się z 12 zadań zamkniętych oraz 4 otwartych.
Na rozwiązanie zadań uczniowie mieli 90 minut. Prace sprawdziła komisja konkursowa składająca się z nauczycieli matematyki uczestników oraz nauczycielek matematyki I LO. Prace uczniów wcześniej zostały zakodowane.
Podczas, gdy prace były sprawdzane, uczestnicy konkursu mieli zorganizowane zabawy matematyczne, zabawy integracyjne oraz poczęstunek, przygotowane i prowadzone przez ich starszych kolegów i koleżanki z klasy 3b , 2a i 4c.
Zaproszenie do udziału w konkursie zostało wysłane do ponad 30 szkół z powiatu.
W efekcie końcowym w tym konkursie uczestniczyło 25 uczniów z 14 szkół:
1. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu
3. Szkoła Podstawowa w Zielkowicach
4. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łowiczu
5. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Skaratkach
6. Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych w Niedźwiadzie
7. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w 1939 roku w Kocierzewie
8. Szkoła Podstawowa im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach
9. Szkoła Podstawowa im Marii Konopnickiej w Mysłakowie
10. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bednarach
11. Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach
12. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Dzierzgówku
13. Szkoła Podstawowa im. Józefa Chełmońskiego w Łyszkowicach
14. Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych w Nieborowie

Komisja konkursowa wyłoniła 3 zwycięzców
1. I miejsce – ADAM BRZOST – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu
2. II miejsce – ZOFIA FABIJAŃSKA – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łowiczu
3. III miejsce – FRANCISZEK PLICHTA – Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa, zaś laureaci dyplom oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu.
Poziom prac uczestników był wyrównany, uczniowie wykazali się dużą wiedzą i umiejętnościami matematycznymi.

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom konkursu, a nauczycielom dziękujemy za świetne przygotowanie swoich podopiecznych oraz sumienną pracę w komisji konkursowej.